Bİzİ Arayın
0 537 675 46 24

İNŞAAT ve MÜHENDİSLİK

İnşaat projeleri bir çok uzman kişinin iş birliği ve uyumu ile hayata geçirilen projelerdir. Projeye başlanmadan önce planlama ve malzeme tepsiti düzgün yapılmalıdır. Proje sürecinde mimar, mühendis, kalfa, usta, yatırımcı gibi meslek sahiblerine işler bölüştürülerek planlı olarak uygulamaya başlanır. Proje tamamlandıktan sonra ortaya eksiksiz bir yapının çıkması beklenir. İnşaat projelerinin planlandığı gibi ortaya çıkmasının yolu başarılı proje yönetimininden ve tecrübeli ustalardan geçer. Bu konuda oldukça şanslıyız ki ekibimiz oldukça deneyimli ve yaptığı işleri benimsemesi sonucu alınan projeler başarıyla sonuçlanmaktadır.

İnşaat projeleri bir çok uzman kişinin iş birliği ve uyumu ile hayata geçirilen projelerdir. Projeye başlanmadan önce planlama ve malzeme tepsiti düzgün yapılmalıdır. Proje sürecinde mimar, mühendis, kalfa, usta, yatırımcı gibi meslek sahiblerine işler bölüştürülerek planlı olarak uygulamaya başlanır. Proje tamamlandıktan sonra ortaya eksiksiz bir yapının çıkması beklenir. İnşaat projelerinin planlandığı gibi ortaya çıkmasının yolu başarılı proje yönetimininden ve tecrübeli ustalardan geçer. Bu konuda oldukça şanslıyız ki ekibimiz oldukça deneyimli ve yaptığı işleri benimsemesi sonucu alınan projeler başarıyla sonuçlanmaktadır.

3 Yorum

Metin Yıldız 01 Haziran 2023

İnşaat projesi nedir?

Fakat bitmiş ve kullanılmakta olan bir bina bitmiş haline gelene kadar çok fazla aşamadan geçmektedir. Başlama ve bitiş tarihi belli, alanında uzman birçok kişinin uyumlu çalışması ile hayata geçirilen projelere İnşaat projeleri denir.

Burak Konuk 01 Haziran 2023

İnşaat projelerini kim onaylar?

Madde 19 – İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır..

Zeki Uğur 01 Haziran 2023

İnşaat projesi ne kadar sürer?

İmar Kanununa göre “yapı ruhsatının alındığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapıya (inşaata) başlanılması” ve “beş yıl içerisinde inşaatın tamamlanması gerekmektedir.

Bİzİmle İletİşİme Geçİn

© Uluumil Copyright 2023 Tasarım ve Kodlama Tüm Hakları Saklıdır.