Bİzİ Arayın
0 537 675 46 24

İnşaat Projesi

Bir inşaat projesi hazırlamak zor ve emek isteyen bir süreçtir. Hazırlanmakta olan projenin dikkatle takip edilmesi ve bitirilme aşamasına kadar her önceden tespit edilen her detay çok ama çok önemlidir. Evinizden dışarıya çıktığınız da gördüğünüz tüm binalar, evler, siteler, plazaların projesi uygulanmış, inşaatı bitmiş, kullanıma hazır hale gelmiş veya hali hazırda kullanılmakta olan durumunu görüyorsunuz. Fakat bitmiş ve kullanılmakta olan bir bina bitmiş haline gelene kadar çok fazla aşamadan geçmektedir. Başlama ve bitiş tarihi belli, alanında uzman birçok kişinin uyumlu çalışması ile hayata geçirilen projelere İnşaat projeleri denir. İnşaat projelesinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkan projenin eksiksiz bir yapı ortaya çıkarması beklenir.

İnşaat projesi çizimi nasıl olmalıdır?
Eksiksiz yapının ortaya çıkması başarılı bir süreç yönetimine bağlıdır. Sizlerin görmüş olduğu bitmiş, tamamlanmış olan inşaat projelerine mimari projeler denmektedir. Projeyi yöneten mühendis inşaat projesini çizmeden önce yapılacak proje ile ilgili belli başlı bazı veriler elde etmelidir. İlk olarak inşaatın yapılacağı arsayı inceleyerek imar durumunu tespit eder. Daha sonra imar durumundan elde ettiği veriler ile inşaat projesini çizmeye başlar. Gerçek inşat projesinin çizimine geçmeden önce bir bağlantı şeması çizer. Süreç içerisinde projeyi yönetmek özverili bir işbirliği içerir. İnşaat projesi çiziminde Müteahhit, yüklenici, mimar, işletmeci gibi birçok kişinin uyumlu çalışması sonucunda proje başarıya ulaşır.

İNŞAAT PROJESİ ÇEŞİTLERİ: STATİK PROJE VE MİMARİ PROJE
Dışarıda gözle gördüğünüz yapılar başlangıcından son bitiş noktasına kadar birçok aşamadan geçmektedir. Bir yapının oluşmasının arka planında uzmanlarından mimarına, müteahhitten mühendislere kadar birçok unvanlı kişiler projenin tamamlanması için emek ve zaman harcarlar. Gördüğünüz yapıların oluşumunda 2 temel proje vardır. Bu projelerin biri mimari, diğeri statik proje çizimidir.

MİMARİ PROJE
Yapının arsa üzerindeki konumu gösteren vaziyet planını, kat planlarını, tüm cephe görünüşlerini, en az iki düşey kesitini ve çatı planını içerir. Bu projeler detaylı ölçü, kot ve malzeme bilgilerini gösteren paftalar şeklinde düzenlenir.

STATİK PROJE
Mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil tüm kat planları, çatı planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Bu hesaplarda zeminin fiziksel parametreleri, zemin-temel-yapı etkileşimi ve temel tasarımının belirlenmesinde, mühendislik hizmetleri içeren standartlara ve Bakanlıkça yayımlanan Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslara uyulur. İnşaat Mühendisleri, kat planlarını döşeme üstünden keserek yukarı baktığı yönde ifade eder. Bu proje İnşaat mühendisleri odasından yetki belgesi olan statik proje firmaları tarafından hazırlanır. Bina ruhsatının alınması için mimar kontrolünde statik, mekanik, mimari ve elektrik projeleri hazırlanır. Daha sonra hazırlanan proje binanın bulunduğu il ya da ilçenin bağlı olduğu belediyenin onayından geçmesi gerekir. Daha sonra hazırlanan projeler, antetli paftalar üzerinde kapak sayfasının bilgileri (projesi hazırlanan yapıya ve sahibine ait bilgiler) ile sunuma verilir. Statik projenin hazırlanması ve projenin doğru okuması ciddiyetle takip edilmesi gereken önemli bir husustur.

3 Yorum

Metin Yıldız 01 Haziran 2023

İnşaat projeleri nedir?

İnşaat projeleri başlangıç ve bitiş tarihi belli olan, birçok uzman kişinin işbirliği ve uyumu ile hayata geçirilen projelerdir..

Zeki Uğur 01 Haziran 2023

İnşaat projesi nereden alınır?

Mimari proje belediyede tasdik edilir. Aslı belediyede tasdikli bir örneğide Tapu Müdürlüğünde saklanır. Belediye sınırları dışında bu projeler Çevre ve Şehircilik müdürlüğünde bulunmaktadır.

Burak Konuk 01 Haziran 2023

İnşaat projesini kim onaylar?

Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri) verilen izindir..

Bİzİmle İletİşİme Geçİn

© Uluumil Copyright 2023 Tasarım ve Kodlama Tüm Hakları Saklıdır.